plánování úkolů a pracovních činností

  • poskytuje funkci pro plánování schůzek

Zápis připomínky a úkolu

Upozornění

Přínosy

  • automatické upozorňování na úkol prostřednictvím e-mailu

  • není nutná instalace, přístup k aplikaci je přes internet odkudkoliv