Stavy měřidel a spotřeb - Výhody a přínosy

  • Už nemusíte schánět sousedy v případě , že potřebujete znát stav měřidel pro zpracování vyúčtování.

  • Zašelete zprávu o potřebě zjištění stavu vodoměru a uživatel zapíše stav do formuláře

  • Získáte přehled o spotřebách v rámci domu a majitelé bytů i v rámci bytu

Zápis stavu měřidla

Přehled o spotřebách